Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Αυγούστου, στις 18.30, στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του δήμου οικ. Έτους 2018, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 282/2018 απόφασης – εισήγησης της Ο.Ε.

2. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018, προκειμένου να διασφαλιστούν οι πόροι για την αποπληρωμή των οφειλών των εργαζομένων στη δομή ΚΔΑΠ του Δήμου, κατόπιν δύο (2) συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής που ματαιώθηκαν.

3. Λήψη απόφασης : Α. Απονομής του Χρυσού Κλειδιού της πόλης στην κα Μαριάννα Λάτση εκπρόσωπο του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση σύμφωνα με τον Κανονισμό Σήματος, Μεταλλίων και Τιμητικών Διακρίσεων. Β. Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη της εκδήλωσης

4. Λήψη απόφασης έγκρισης του σχεδίου Κανονισμού Δημοτικού Φωτισμού Δήμου Πύργου, ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 52/2018 απόφασης – εισήγησης της ΕΠΖ.

5. Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου και χρηματικής συμμετοχής από δημότες, βάσει του σχεδίου Κανονισμού Δημοτικού Φωτισμού Δήμου Πύργου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 292/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

6. Λήψη απόφασης έγκρισης του σχεδίου Κανονισμού λειτουργίας θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων Δήμου Πύργου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. Πύργος 24 – 8 – 2018 2 4497/2017, ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 51/2018 απόφασης – εισήγησης της ΕΠΖ.

7. Λήψη απόφασης καθορισμού τελών συμμετοχής και προστίμων που θα επιβάλλονται στις εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται με την ευκαιρία των θρησκευτικών εορτών, κατόπιν της αριθμ. 261/2018 απόφασης – εισήγησης της Ο.Ε.

8. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθμ. 35/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πύργου» με την οποία εγκρίθηκε ο Ισολογισμός Έναρξης Εργασιών του ΝΠΔΔ.

9. Λήψη απόφασης επιχορήγησης του Α.Ο. «ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ» με το ποσό των 5.000,00€.

10. Λήψη απόφασης περί: Α. Χορήγησης ή μη θέσεων στάθμευσης επί του πεζοδρόμου της οδού Διάκου της Δ.Κ. Πύργου και Β. Ανάκλησης ή μη της υπ’ αριθμ. 248/2006 του Δ.Σ.

11. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή εφαρμογής της 71327/Δ4/24-06-2011/ ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Β΄1975) Υ.Α απόφασης περί συγχωνεύσεων – καταργήσεων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα της κατάργησης του Γυμνασίου Μυρτιάς – Σκουροχωρίου, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 28/2018 απόφασης – εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

12. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση ή μη της χρήσης του Βρεφονηπιακού Σταθμού Καράτουλα για τη λειτουργία του Νηπιαγωγείου Καράτουλα.

13. Λήψη απόφασης αντικατάστασης μέλους του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύργου».

14. Λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης της μελέτης: «Σύνταξη τεχνικών μελετών για την ωρίμανση των έργων που εντάσσονται στην Σ.Α.Ε.Π. 801» προϋπολογισμού 74.400,00€ με το ΦΠΑ (με συνοπτικό διαγωνισμό).

15. Λήψη απόφασης: Α. Καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επαναφορά λειτουργικότητας ανοιχτού Κολυμβητηρίου Δ. Πύργου» (με ανοιχτό διαγωνισμό) Β. Έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και του Δήμου Πύργου για τη χρηματοδότηση της πράξης «Επαναφορά λειτουργικότητας κολυμβητήριου Δ. Πύργου». Γ. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Δ. Ορισμός υπαλλήλου του Δήμου με τον αναπληρωτή του ως Γραμματέα στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Π.Σ.

16. Λήψη απόφασης παράτασης προθεσμίας της σύμβασης «προμήθεια ρυθμιστικών, ενημερωτικών και κυκλοφοριακών πινακίδων» έως δύο μήνες και αλλαγή ή μη του συμβατικού αντικειμένου. 3

17. Λήψη απόφασης ορισμού υπεύθυνου διαχειριστή λογαριασμού στο έργο «Αγροτική Οδοποιϊα των Τ.Δ. Βουνάργου – Κατσαρού – ΦοναΪτίκων – Αγ. Αποστόλων» της ΣΑΕΠ 401 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

18. Λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης αίθουσας του 1ου ορόφου του δημοτικού καταστήματος της Τ.Κ. Σκουροχωρίου στον αθλητικό σύλλογο «ΛΕΥΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ» .

19. Λήψη απόφασης έγκρισης μετακινήσεων εκτός έδρας.

20. Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 300,00€ στο Δήμο, από υπάλληλο.

21. Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 294,18€ στο Δήμο, από υπάλληλο.

22. Λήψη απόφασης έγκρισης του πρωτοκόλλου παραλαβής των αντικειμένων:
22.1«Συντήρηση μέτρων πυροπροστασίας Θεάτρου Απόλλων» [τμηματική παραλαβή, 46/06-08-2018 τιμολόγιο]
22.2 «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» [τμηματική παραλαβή, 880/31-07-2018 τιμολόγιο]
22.3«Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών δήμου Πύργου» [τμηματική παραλαβή, 28/01- 08-2018 τιμολόγιο]
22.4«Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων και εξασφάλισης βατότητας στο αγροτικό δίκτυο Δήμου Πύργου» [τμηματική παραλαβή, 161/31-07-2018 τιμολόγιο].
22.5«Απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται για τους ίδιους λόγους από τους ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις του Δήμου μας» [οριστική παραλαβή, 8/21-08-2018 τιμολόγιο].
22.6«Εργασίες συντήρησης – βελτίωσης δασικού οδικού δικτύου ΔΕ Ιάρδανου» [οριστική παραλαβή, 547/22-8-2018 τιμολόγιο)
22.7«Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης του Δήμου Πύργου [οριστική παραλαβή, 19/1-2-2018 & 20/1-2-2018 τιμολόγια]